English

Jurisprudentie

Verkeer

zie voor aansprakelijkheid o.g.v. art. 185 WVW bij verkeersaansprakelijkheid


HR 24.12.1999 NJ 2000 nr. 428 met noot Snijders, VR 2000 nr. 57

Het op een fietspad in verboden richting rijden is onrechtmatige gedraging die in algemeen gevaar voor verkeersongevallen vergroot. Als gevaar zich verwezenlijkt, is in beginsel causaal verband gegeven, behoudens tegenbewijs. Vgl. HR 16.11.1990 NJ 1991 nr. 55, niet opgenomen.

HR 22.4.2005 NJ 2006 nr. 20, VR 2006 nr. 20

Botsing automobilist met bromfietser op T-kruising met verkeerslichten, waarbij niet vaststaat wie door rood licht is gereden. Bromfietser vordert schadevergoeding van WAM-verzekeraar automobilist. Gevaarzettend handelen automobilist (ook bij groen licht) door oprijden kruising voordat is gecontroleerd of deze daadwerkelijk vrij is. Verondersteld door rood licht rijden van links komende bromfietser geen gedraging die zo onverwacht is dat niet kan worden verlangd dat daarmee bij oprijden kruising rekening wordt gehouden. Bij beoordeling handelen automobilist gebezigde veronderstelling dat automobilist groen licht had, brengt niet mee dat bij beoordeling eigen schuld bromfietser ervan moet worden uitgegaan dat bromfietser door rood licht is gereden. Automobilist slaagt er niet in dat te bewijzen. Eigen schuld bromfietser 50% aangezien ook hij kruisingsvak is opgereden zonder zich ervan te vergewissen dat het vrij was. Vanwege ernstig letsel bromfietser - die ten opzichte van automobilist als zwakkere verkeersdeelnemer moet worden aangemerkt - dient WAM-verzekeraar automobilist 60% van schade bromfietser te vergoeden.

lagere rechters

Gerechtshof 's-Gravenhage 14.3.2001 VR 2002 nr. 36

Bumperklever jaagt voorligger zoveel schrik aan dat deze ernstige en uitzonderlijke verkeersfout maakt (auto op linker rijstrook van snelweg volledig tot stilstand brengen). Bij daaropvolgend ongeluk raakt inzittende van bumperklever gewond. Bumperklever is ten volle aansprakelijk voor letsel inzittende.

Gerechtshof 's-Gravenhage 13.2.2007 VR 2008 nr. 62

Aanrijding tussen tram en auto die stilstaat in net na bocht gelegen krappe parkeerkom en deels trambaan blokkeert. Trambestuurder heeft niet zorg betracht die van hem als professioneel trambestuurder kon worden gevergd door, terwijl hij goed op hoogte was van situatie ter plaatse, bij nemen van bocht niet op deze mogelijke situatie te anticiperen en snelheid tram zodanig aan te passen dat aanrijding nog kon worden voorkomen. Bestuurder stilstaande auto heeft 50% eigen schuld nu deze onrechtmatig jegens trambestuurder heeft gehandeld door zonder noodzaak kort na bocht met deel van auto trambaan te blokkeren.

Rechtbank Amsterdam 15.8.2007 JA 2007 nr. 170

Voetganger die naar rand van perron metrostation loopt, stapt daar pardoes vanaf en wordt overreden door metro. Zijn gedrag voorafgaand aan moment waarop hij van perron raakte, was niet dermate afwijkend dat metrobestuurder al eerder had moeten toeteren en noodremprocedure had moeten uitvoeren. Metrobestuurder heeft gehandeld zoals in gegeven omstandigheden van hem mocht worden verwacht, zodat aansprakelijkheid ontbreekt.

Gerechtshof 's-Hertogenbosch 15.7.2008 VR 2009 nr. 77

Vrachtwagen slaat op kruising in druk verkeer linksaf en rijdt bromfietser aan die op fietspad aan verkeerde kant van weg rijdt. Bromfietsers waarvan achterrem niet werkte, was opgevoerd en onverzekerd. Vrachtwagenchauffeur heeft voorrangsplicht geschonden. Bromfietser reed op niet voor hem bestemd fietspad, zonder welke verkeersfout ongeval niet had plaatsgevonden. Hij heeft bijgedragen aan onoverzichtelijkere verkeerssituatie. Partijen hebben in ongeveer gelijke mate bijgedragen aan ongeval, maar na billijkheidscorrectie moet bromfietser 65% van zijn schade zelf dragen.