English

Actualiteiten

Actualiteiten week 20, 2018

ECLI:NL:HR:2018:677

HR 4.5.2018 ECLI:NL:HR:2018:677

TMG stelt Staat aansprakelijk voor onjuiste implementatie van Europese Databankenrichtlijn in 1999, waardoor onpersoonlijke geschriftenbescherming ten onrechte tot 2015 is gehandhaafd. TMG kon hierdoor niet weekoverzicht van programmagegevens in Telegraaf publiceren en heeft schade geleden. Staat doet beroep op verjaring. Hoge Raad zet art. 3:310 lid 1 BW en daaraan in rechtspraak gegeven uitleg uiteen. Daadwerkelijke bekendheid met juridische beoordeling van feiten en omstandigheden die betrekking hebben op schade en daarvoor aansprakelijke persoon is voor gaan lopen van verjaringstermijn van art. 3:310 lid 1 BW niet vereist (zie HR 26.11.2004 ECLI:NL:HR:2004:AR1739, NJ 2006 nr. 115; HR 5.1.2007 ECLI:NL:HR:2007:AY8771, NJ 2007 nr. 320 en HR 31.3.2017 ECLI:NL:HR:2017:552, NJ 2017 nr. 165). TMG leed in 1998/1999 al schade door auteursrechtelijke bescherming van programmagegevens en wist wie voor die wetgeving verantwoordelijk was. Dat TMG pas na arrest van Hof van Justitie EU in 2012 voldoende zekerheid had dat schade (mede) was veroorzaakt door onrechtmatig handelen van Staat, maakt niet dat verjaring later is gaan lopen. Zolang geen juiste implementatie van Europese richtlijn plaatsvindt, levert dit iedere dag zelfstandige onrechtmatige daad van Staat op, zodat daarop gegronde vorderingen afzonderlijk verjaren. Vordering van TMG tot schadevergoeding is niet verjaard voor zover betreft periode van vijf jaar voorafgaand aan aansprakelijkstelling in 2012.