English

Actualiteiten

Actualiteiten week 16, 2017

ECLI:NL:HR:2017:694

HR 14.4.2017 ECLI:NL:HR:2017:694

Oostenrijks transportbedrijf heeft in Nederland schade veroorzaakt met oplegger. Diens rechtstreeks aangesproken verzekeraar heeft schade van benadeelde vergoed en neemt regres op in Belgiƫ gevestigde producent van oplegger. Bij koop van opleggers is tussen producent en transportbedrijf forumkeuzebeding ten gunste van Belgische rechter overeengekomen. Producent beroept zich op onbevoegdheid van Nederlandse rechter. Rechtsmacht mag niet worden bepaald op basis van enkel door eiser gekozen grondslag van vordering. Met strekking van art. 6 WAM strookt om WAM-verzekeraars ten opzichte van derden eenzelfde positie toe te kennen als die van schadeverzekeraars in algemeen. Voor zover schade betreft waarvoor zowel verzekerde als derde jegens benadeelde aansprakelijk is, brengt dit mee dat verzekeraar bij wijze van subrogatie alleen treedt in rechten van verzekerde jegens die derde (art. 7:962 BW) en niet (tevens) door subrogatie treedt in rechten van benadeelde jegens die derde (art. 6:12 jo. artt. 6:102 en 6:10 BW). Dit betekent dat verzekeraar slechts wordt gesubrogeerd in rechten van benadeelde tegen producent voor zover transportbedrijf deze rechten zou hebben verkregen en zou hebben kunnen uitoefenen indien transportbedrijf zelf aan benadeelde zou hebben betaald. In verhouding van verzekeraar tot producent heeft speciale verzekeraarssubrogratie van art. 7:962 BW voorrang op algemene regels van art. 6:10 en 6:12 BW. Producent kan forumkeuzebeding dan ook inroepen jegens verzekeraar.